Zakłady BGH

BGH Edelstahlwerke GmbH

Holding „BGH Edelstahlwerke GmbH” obejmuje grupę samodzielnych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo BGH Edelstahlwerke GmbH przejmuje w stosunku do przedsiębiorstw zależnych świadczenie usług centralnych, takich jak:

  • sprzedaż
  • kontrola jakości
  • marketing techniczny
  • zarządzanie produkcją
  • controlling
  • kadry
  • księgowość finansowa
  • rozliczanie płac i wynagrodzeń
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie informacją / technika komunikacj

Pomimo bardzo dużych różnic w rozwoju historycznym poszczególnych zakładów, osiągnęły one jednakowo wysoki potencjał doświadczenia niezbędny przy produkcji i przetwarzaniu specjalnych stali użytkowych.