Katowice

BGH Polska Sp. z o.o

W kwietniu 2004r. przedsiębiorstwo BGH nabyło od Huty Baildon w Katowicach walcownię wieloliniową, której uruchomienie miało miejsce kilka lat wcześniej. W zakładzie tym istnieje możliwość produkcji prętów kwadratowych i płaskich o różnych wielkościach i wąskich tolerancjach nawet w niewielkich partiach produkcyjnych. W ciągu kolejnych lat zakład powiększył się o instalację wytrawiali, piece także do obróbki w atmosferze ochronnej oraz halę przygotowania wsadu. 

Obecnie przetwarzana jest tutaj stal głównie z zakładów grupy BGH. Najważniejszymi produktami są stal na łopatki do turbin, stal nierdzewna do produkcji noży, stale narzędziowe oraz stopy niklu.  

BGH Polska Sp. z o.o
info.polska@bgh.pl +48 32 609 34 10 / +48 32 609 34 15 +48 32 609 34 37

Adres ul. Żelazna 9
Katowice 40 -851
Polska

Kontakty

Marek Spyra
BGH Polska Sp. z o. o.
Marek Spyra marek.spyra@bgh.pl +48 32 609 3432 +48 32 609 3403

Oferta zakładu w Katowicach