Okno ładowania

Zasady załadunku w miejscach załadunku w grupie BGH

Przestrzeganie poniższych przepisów jest warunkiem sprawnego i bezpiecznego załadunku pojazdu. 

  • Działy zajmujące się wysyłką w przedsiębiorstwach BGH w zależności od ustaleń, przesyłają pocztą elektroniczną lub faksem handlowcom lub osobie upoważnionej informację o gotowości materiału do wysyłki. 
  • Jeśli w wiadomości miejsce załadunku oznaczone jest jako "pole załadunku obowiązkowe", to wówczas przewoźnik jest zobowiązany zarezerwować załadunek na stronie internetowej BGH klikając link "Rezerwacja dla obioru samochodem ciężarowym" postępując zgodnie z otrzymaną instrukcją.  Przewoźnicy, którzy  nie dokonali rezerwacji załadunku  w taki sposób, muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami.
  • Kierowca pojazdu musi przy wjeździe na teren zakładu BGH zgłosić przynajmniej numer/y dokumentów wywozu towaru lub dowodu dostawy, które będzie odbierał.  W przypadku niejasności kierowca zostanie najpierw poinstruowany o sposobie załadunku, jeśli dane odbioru materiału są jednoznaczne.

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

  • Pasażerowie pojazdu, którzy, w rzeczy samej, nie prowadzą pojazdu, muszą opuścić pojazd przed wjazdem na teren zakładu. 
  • Załadunek pojazdu odbywa się do dopuszczalnej masy brutto. 
  • W przypadku, gdy pojazd będzie miał widoczne usterki zagrażające bezpieczeństu ruchu, nastąpi odmowa załadunku pojazdu. 
  • Załadunek jest możliwy tylko wtedy, gdy pojad jest przeznaczony do tego typu łądunku a przewoźnik posiada wymagany sprzęt do załadunku i do zabezpieczenia ładunku zgodnie z przepisami transportowymi VDI-Richtlinie 2700 (kantówki, pasy mocująe i maty anypoślizgowe i inne). 
  • Wyposażenie kierowcy musi być zgodne z przepisami o bezpieczeństwie pracy (kask, rękawice, buty, ubranie). 
  • Kierowca nie może być pod wpływem narkotyków i alkoholu.
  • Po załadunku kierowca musi zgłosić się niezwłocznie do kontroli na bramie wyjazdowe,j a po dokonaniu formalności związanych z wyjazdem od razu opuścić zakład.