Walcowanie

Przedsiębiorstwo BGH jest producentem produktów długich, w związku z czym posiada kilka linii walcowniczych.

We Freital istnieje możliwość walcowania na walcowni zgniatacz kęsisk o przekrojach kwadratowych lub prostokątnych, powstałych w procesach odlewania lub przetapiania. Gatunki trudno odkształcalne są obrabiane w procesach przeróbki plastycznej z wielokrotnym nagrzewem. Odbywa się to poprzez natychmiastowe wycofanie powalcowanych kęsisk do pieców walcowniczych. Ponadto istnieje możliwość chłodzenia, wyżarzania oraz szlifowania kęsisk pomiędzy kolejnymi operacjami technologicznymi. Półprodukty z walcowni zgniatacz podlegają dalszej przeróbce na pręty okrągłe w walcowni grubej. W ten sposób są produkowane produkty okrągłe o przekroju od 70 do 160 mm.

Wymiary o przekroju pomiędzy 5,0 a 70 mm są wytwarzane na linii walcowniczej prętów i walcówki. Na tej linii może być walcowany zarówno materiał COS, jak również materiał podwalcowany wstępnie na walcowni grubej. Linia do walcowania prętów okrągłych i walcówki posiada kilka urządzeń dodatkowych, aby sprostać wymaganiom dużej elastyczności w odniesieniu do gatunków i wielkości zamówień.

U rządzenia do nagrzewania indukcyjnego dają możliwość dokładnego ustawienia temperatury walcowania koniecznej do przeróbki danego gatunku stali. Zespół walcowniczy wstępny składa się z walcarki skośnej planetarnej oraz z czterech walcarek standardowych w układzie HV. Oprócz tego znajduje się tu także kolejne urządzenie do nagrzewania indukcyjnego oraz 16 klatkowa linia konti i 4- klatkowa walcarka blokowa Kocksa, na której produkuje się materiał o przekroju okrągłym w bardzo wąskich tolerancjach. Z bloku Kocksa pręty okrągłe o przekroju do 13 do 70 mm są prowadzone na łoże chodzące lub do zwijarki Garretta, gdzie powstaje walcówka o przekroju od 12 do 25 mm. Walcówka o przekroju pomiędzy 5,0 a 12,7 mm jest produkowana w taki sposób, że żyła walcownicza za walcarką Kocksa zostaje odwrócona i poprowadzona na 8 – klatkowy blok do produkcji walcówki. Linia walcownicza prętów i walcówki posiada także kilka odcinków chłodzenia materiału dzięki czemu możliwe jest walcowanie termomechaniczne, aby zapobiegać topieniu się różnych gatunków stali przy dużych prędkościach walcowania.

W walcowaniu płaskowników o przekroju płaskim i kwadratowym wyspecjalizowała się BGH Polska, która dysponuje klatką wstępną, 16 - klatkową linią do walcowania ciągłego oraz 5 – klatkowym blokiem płaskownikowym. Płaskowniki o przekroju kwadratowym i wymiarach od 15 do 42 mm oraz o przekroju prostokątnym o wymiarach do 75 x 5 mm produkowane są na linii konti. Przekroje do 70mm i grubości do 250mm mogą być produkowane na bloku płaskownikowym. Ponieważ na obu liniach odbywa się walcowanie bezkalibrowe, można bez problemu produkować wymiary zamawiane w małych ilościach. Kolejną zaletą tej technologii jest to, że można produkować materiał o ostrych krawędziach, który nadaje się do dalszej obróbki. Należy dodać, że w BGH Polska opanowano produkcję naturalnych kantów walcowniczych. Zakład ten wyposażony jest także w piece indukcyjne, jak również odcinki chłodzące pozwalające uzyskać odpowiednią strukturę stali.